På gång

I Hälsingland bubblar det av kreativitet, nyskapande och framåtanda. Både inom det offentliga och hos företag, föreningar och organisationer. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete och bedrivs olika typer av projekt, ibland med stöd från EU eller andra externa finansiärer.

Genom att dela med oss av vårt utvecklingsarbete kan vi inspirera andra och ibland även hitta nya samverkansmöjligheter.

Här hittar du information om några av de projekt som pågår eller nyligen har avslutats i vårt vackra landskap.

Mer information kommer inom kort.