Lär dig mer om EU

Det som sker på EU-/global nivå påverkar oss på hemmaplan. EU påverkar den lokala och regionala nivån. Ungefär hälften av punkterna på en fullmäktigedagordning är direkt eller indirekt påverkade av EU. Men, det är viktigt att vara medveten om att lokal och regional nivå även kan vara med och påverka EU.

För att skapa ett så stort mervärde som möjligt av vårt EU-medlemskap är det värdefullt att lära sig mer om EU och hålla sig uppdaterad kring vad som händer på EU-nivå.

Här hittar du länkar till externa webbplatser där du kan lära dig mer och hålla dig uppdaterad.