Fonder och program

EU har ett stort antal fonder och program som kanske skulle kunna vara med och finansiera just din verksamhets utvecklingsarbete. Stödet kan komma från strukturfonder eller sektorsprogram.

Vill din kommun/region bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen samtidigt som ni hämtar hem kunskap/erfarenhet till nytta för den egna organisationen?
Om så är fallet kan ICLD:s kommunala partnerskapsprogram vara värt att titta närmare på. Det kommunala partnerskapsprogrammet finansieras av Sida.