Kommunala partnerskap

Kommunala partnerskap ger offentliga aktörer, kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar möjlighet att bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i andra länder. Detta samtidigt som den egna verksamheten hämtar hem värdefull kunskap och erfarenheter. Samverkan med aktören i partnerlandet ska bygga på en ömsesidig nytta för båda parter. Lokala lösningar och arbetssätt kan gynna den globala utvecklingen.

Att delta i ett kommunalt partnerskap ger även en möjlighet för kommuner och regioner att arbeta mot de globala målen och implementera Agenda 2030 i verksamheten. Lokal demokrati, bekämpa fattigdom, öka jämställdhet och bidra till en hållbar utveckling är grundpelare i ett kommunalt partnerskap.

I nuläget kan samarbete ske med aktörer i följande länder:
Europa – Kosovo, Serbien, och Ukraina
Östafrika – Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda
Latinamerika – Colombia, Guatemala
Södra Afrika – Botswana, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är den svenska myndighet som handlägger det kommunala partnerskapsprogrammet. Mer information om programmet, hur du ansöker, aktuella utlysningar mm hittar du på ICLD:s hemsida.
Kommunala partnerskap | ICLD