Hälsingland i Europa och världen

Hur hänger det ihop?

Sverige har varit medlem i den Europeiska unionen (EU) sedan 1995. Det som beslutas på den europeiska nivån har påverkan på den regionala och lokala nivån. Uppskattningsvis 60% av de beslut som fattas i ett svenskt fullmäktige är direkt eller indirekt påverkade av beslut fattade i EU.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bevakar och ger stöd i EU och internationella frågor som rör svenska kommuner och regioner.
EU / internationellt | SKR

Central Sweden (CS) är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU.

I Europeiska regionkommittén, som är en remissinstans då beslut ska fattas, kan lokala och regionala politiker yttra sig i olika förslag som kan komma att beröra kommuner och regioner.
Europeiska regionkommittén | SKR

Hälsingland i EU – alla kan vara med!

EU, som en gång startade som ett fredsprojekt efter andra världskriget, har utvecklats steg för steg genom åren. Idag samverkar 27 medlemsländer på en gemensam inre marknad kring frågor som handelspolitik, jordbrukspolitik, rättsligt arbete samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Det avsätts dessutom stora summor pengar för att aktörer i medlemsländerna ska kunna samverka, utbyta kunskap/erfarenheter, lära av varandra, utveckla nya metoder/arbetssätt och tillsammans bidra till att EU står sig starkt på en global arena. Här kommer Hälsingland och hälsingekommunerna in. Utförarna av EU-politiken återfinns nämligen ofta på regional och lokal nivå. Genom ett strategiskt arbete med EU-/internationella frågor kan vi i Hälsingland bli ännu bättre på att hitta extern finansiering till utvecklingsarbete inom våra ordinarie verksamheter, näringslivet och den ideella sektorn. Alla kan vara med!

EU-/internationella projekt

I Hälsingland bubblar det av kreativitet, nyskapande och framåtanda. Både inom det offentliga och hos företag, föreningar och organisationer. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete och bedrivs olika typer av projekt, ibland med stöd från EU eller andra externa finansiärer.

Genom att dela med oss av vårt utvecklingsarbete kan vi inspirera andra och ibland även hitta nya samverkansmöjligheter.

Här hittar du information om några av de projekt som pågår eller nyligen har avslutats i vårt vackra landskap.