SKR och EU

Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar aktivt med EU-frågorna. Det är viktigt att kommuner och regioners intressen bevakas och att vi på lokal/regional nivå kan skapa ett så stort mervärde av vårt EU-medlemskap som möjligt. SKR finns i Stockholm, men har även ett Brysselkontor.

EU/internationellt hos SKR

SKR bevakar och ger stöd i EU-/internationella frågor som rör svenska kommuner och regioner.
EU, internationellt | SKR

EU i lokalpolitiken

SKR:s skrift om hur vi påverkas av och kan vara med och påverka EU.
EU i lokalpolitiken 2018 | SKR

EU:s FONDER OCH PROGRAM 2021-2027

SKR:s guide som stöd för kommuner, regioner och andra aktörer att få en överblick över vilka EU-fonder och program som finns för programperioden 2021-2027.
EU:s fonder och program 2021–2027 | SKR

På gång inom EU

SKR:s skrift om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Ges ut två gånger per år, vår och höst.
På gång inom EU hösten 2023

SKR:s prioriterade EU-frågor 2023

SKR beslutar årligen om vilka EU-frågor de ska prioritera att driva. Kopplat till varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året.
Prioriterade EU-frågor, SKR | SKR