Om oss

Vår bakgrund

Under ett sammanträde mellan landskapets kommunstyrelser 1994, föddes idén för hur man skulle kunna öka samarbetet mellan kommunerna inom gemensamma strategiska frågor. Målet var, att genom ett ökat samarbete i Hälsingland, skapa en stark plattform för landskapets samtliga kommuner.

Två år senare 1996 bildades den ideella föreningen Hälsingerådet som har som främsta mål att främja utvecklingen av Hälsingland genom frivillig samverkan mellan landskapets sex kommuner.

Rådet består av tolv ledamöter vilka är representanter från samtliga sex kommuner i Hälsingland. Ordförande är Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun och vice ordförande är Ola Wigg, Nordanstig kommun.

I slutet av 2021 fattade Hälsingerådet beslut om att satsa på samarbetet i ännu större utsträckning och grunden lades för Utvecklingskontoret. Under 2022 etablerades Utvecklingskontoret då tre roller tillsattes; en Utvecklingschef, en EU-samordnare och en Varumärkesansvarig för Hälsingland.

Vår uppgift

Hälsingerådet har som uppgift att:
• Besluta om föreningens organisation och verksamhet.
• Fastställa budget och årsavgift.
• Tillsätta utredningar och projekt och ge direktiv till dessa.
• Göra gemensamma uppvaktningar från hälsingekommunerna.
• Ansöka om gemensamma projektmedel.
• Utforma förslag till remissvar av landskapsbetydelse.
• Genom samverkan vidta åtgärder och driva utveckling för Hälsinglands bästa.

Vi arbetar även för att landskapet ska utvecklas till ett attraktivt framtidsområde i Sverige och Europa. Vår verksamhet har sin utgångspunkt i nätverksarbete mellan rådets medlemmar, kommunerna. I arbetet engageras kommunernas förvaltningar och näringslivsorganisationer, högskolor samt andra myndigheter och organisationer i hela regionen.

För att kunna bygga en region med livskvalitet och utvecklingsmöjligheter krävs att tillgångarna i området tas till vara genom satsningar och investeringar, bland annat i infrastruktur och mänsklig kompetens. Genom att arbeta tillsammans i samförstånd skapar vi förutsättningar för att tillgodose framtidens krav inom dessa och andra viktiga områden.

Utvecklingskontoret

Under våren 2022 startades Utvecklingskontoret som idag består av två personer, Linda Beigler och Kristina Westhed och den tredje rollen som Utvecklingschef är för tillfället vakant.

Vad är Utvecklingskontorets främsta uppgift?

– I korta drag ska vi marknadsföra Hälsingland för att få kompetenta människor att flytta hit – men också hitta finansiering utifrån till utvecklingsprojekt som ändå ska göras i kommunernas verksamheter. Rollen för oss alla på Utvecklingskontoret är att ha bra kontaktvägar in i kommunernas verklighet, utgå från kommunernas, företagens och medborgarnas verkliga behov och klara av att göra skillnad för 130 000 hälsingar.

Linda, hur ser du på din roll som varumärkesansvarig?

– Det är en bred och mycket spännande roll. Varumärkesarbetet som gjorts hittills är väldigt bra och utgör en bra grund. Med detta som utgångspunkt ligger mitt fokus nu på att genom strategiskt arbete utveckla och stärka varumärket Hälsingland tillsammans med kommunerna, säger Linda Beigler, varumärkesansvarig för Hälsingland, Utvecklingskontoret/Hälsingerådet.

Kristina, vad ser du fram emot i din roll som EU-samordnare?

– Jag ser fram emot att få samarbeta med alla engagerade och driftiga hälsingar för att vi tillsammans ska sätta Hälsingland på kartan och skapa ett ännu större mervärde av vårt EU-medlemskap. Det pågår så mycket utvecklingsarbete i landskapet och kan vi arbeta strategiskt är jag övertygad om att vi kan hitta mer EU-finansiering till frågor som vi ändå arbetar med, säger Kristina Westhed, EU-samordnare, Utvecklingskontoret/Hälsingerådet.