Sektorsprogram

EU:s sektorsprogram stödjer utveckling inom ett visst område eller till en viss sektor, exempelvis utbildning, ungdom, kultur, miljö och sociala frågor. I de flesta fall krävs partners i andra länder. Majoriteten av programmen styrs från Bryssel, men för vissa finns nationella kontaktpunkter som bland annat ger information och svarar på frågor om programmet och ansökningsprocessen.

Internationell samverkan ger breddade perspektiv, ny värdefull kunskap och erfarenheter. Ofta har vi liknande utmaningar att hantera, även om vi verkar i olika länder. När vi utbyter kunskap och erfarenheter med varandra växlar vi upp vårt utvecklingsarbete och bidrar dessutom till att Europa växer sig starkare tillsammans.

Nedan hittar du information om några av alla de sektorsprogram som finns att tillgå.

ERASMUS+ samarbete inom utbildning, ungdom och sport

KREATIVA EUROPA – EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

CERV – Citizens, Equality, Rights and Values – skydda och främja mänskliga rättigheter och värden

HORISONT EUROPA – ramprogrammet för forskning och innovation