Aktuellt


Årets första Hälsingeråd, 240124

I slutet av januari hade vi vårt första Hälsingeråd för året. Vi lyssnade till två spännande dragningar med externa gäster. Stefan Jonsson och Brittmarie Ahlm gav oss en djupdykning av nuläget i det Hälsingland gemensamma It projektet och vad man arbetat med under fas ett samt vad man identifierat som viktiga frågeställningar att ta hänsyn till i det framtida arbetet. Det är verkligen ett stort och omfattande projekt med mycket spännande som ligger i pipeline framåt. Därefter hade vi besök av Petra Pfeiff som gav oss en återblick vad som skett efter implementationen av Gemensam lön samt vad som är på gång framåt. Nu är nästa steg att implementera systemet även i Hudiksvall och Bollnäs. Båda dessa projekt är verkligen bevis på samverkan mellan kommunerna i Hälsingland och kommer göra oss bättre rustade för framtidens behov.

Som för många andra gäller även för oss att göra det bästa möjliga av den budget vi har. Detta år är det viktigt att vi säkerställer att det vi väljer att allokera resurser till, både finansiella och personella, kan generera tillväxt för Hälsingland på olika sätt. Utifrån detta presenterades ett förslag på några utvalda arbetsområden att lägga fokus på att vidareutveckla under året. Bland annat presenterades ett förslag till styrelsen på hur utvecklingskontoret skulle önska arbeta vidare för att vidareutveckla projektet Från besökare till bofast med fokus på tillväxtområdet inflyttning. Vi diskuterade även de förslag, som kommit från samtliga kommuner, gällande vilka gemensamma bevakningsområden för Hälsingland som ska prioriteras att omvärldsbevaka för utvecklingskontorets Eu-samordnare.

En genomgång av fjolårets resultat- och balansräkning gjordes. Då utvecklingskontoret sedan juli månad består av två heltidsanställda istället för, som budgeterat, tre har det varit starkt bidragande till att Hälsingerådet har ett positivt årsresultat för 2023. På mötet fattades beslut av styrelsen att plusresultatet från 2023 förs över till verksamhetsbudgeten 2024. Pengarna kommer att användas till att driva utveckling av gemensamma aktiviteter inom prioriterade områden som exempelvis inflyttning och kompetensförsörjning. Ett förslag till årsbudget för verksamhetsåret 2024 presenterades av utvecklingskontoret och styrelsen fattade beslut om att denna bifalles.

Vi ser framemot ett spännande år!


Höstens första Hälsingeråd

I slutet av augusti träffades hela Hälsingerådet på Orbaden för att starta upp höstens arbete. Vi hade en heldag tillsammans där vi tillsammans lade en bra grund för arbetet framåt. Vi hade även några externa besök under dagen. Maria Rosèn och Karin Snell från Matvärden besökte oss och berättade om vad som händer nu och framåt i deras verksamhet. Vi fick även en presentation av Carina Lindvall som arbetar med ett stort projekt kring samordning, rustning och utveckling av vandringsleder.

Hälsingerådet ute på besök

På vårt Hälsingerådsmöte 14 juni besökte vi två spännande besöksmål i Hälsingland. Vi började med att gå ner i Kobolgruvan i Loos och få en guidad tur om historien som platsen bär på, mycket intressant. Därefter gick resan vidare till Bortom Åa och Världsarvsgården Fågelsjö Gammelgård, vilka ställen vi har runt omkring oss.

Visit Sweden på studieresa i Hälsingland

11-12 juni hade vi 7 personer från Visit Sweden på besök här i Hälsingland. Syftet med deras besök var att få lära sig mer om vårt fantastiska landskap. Visit Sweden är svenska statens nationella marknadsföringsbolag med officiellt samhällsuppdrag att marknadsföra turistlandet Sverige.

Studieresans innehåll och program skapade vi gemensamt med representanter från samtliga kommuner runt om i Hälsingland. Under den korta tid de var på plats bjöd vi de på en inspirerande resa om vad Hälsingland har att erbjuda. Vi berättade på en rad olika sätt om vårt kulturarv, vår fantastiska mat och dryck, vårt fokus på hållbarhet samt vårt kontrastrika landskap som har mycket olika upplevelser och aktiviteter att erbjuda. Vi cyklade tillsammans på Cross countrylederna i Järvsöbacken, stiftade bekantskap med vargarna på Vildriket, berikade oss med kultur på Gästgivars och vi hann även med att besöka Hälsinglands egen riviera Orbaden. Därefter avslutades besöket med busstur ned till Skärså fiskeläger för en båttur ut på öppet hav innan de reste vidare. Den röda tråden genom hela studieresan var att förmedla vårt kontrastrika landskap på allra bästa sätt, att de skulle få uppleva– sjö och hav, inland & kust, historia & framtid.

Betyget från gänget som besökte oss lyder: – ”Tack för ett fantastiskt bemötandet, otroliga upplevelser och mycket ny ovärderlig kunskap som ni skapat och gett oss under vår utbildningsresa”.