Finansiering

Offentliga aktörer, företag, föreningar och organisationer kan ansöka om stöd från EU för att bedriva utvecklingsarbete och projekt. Det finns även andra potentiella finansiärer, både nationella och internationella. Ett bra projekt utgår från ett konkret behov, är förankrat hos aktuella intressenter och det finns en tydlig plan för hur man ska tillvarata resultaten efter projekttidens slut. Man har även planerat för hur dessa resultat ska kunna spridas till andra, för att komma fler till godo och härmed bidra till att Europa växer sig starkare tillsammans.

EU kan finansiera ditt utvecklingsprojekt via STUKTURFONDER eller SEKTORSPROGRAM.

Vill din kommun/region bidra till att stärka demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i en annan del av världen samtidigt som man hämtar hem kunskap/erfarenheter till nytta för den egna organisationen? Om så är fallet kan ICLD:s KOMMUNALA PARTNERSKAPSPROGRAM vara värt att titta närmare på.

Möjligheten att ansöka om stöd ur fonder och program sker oftast i form av offentliga utlysningar av medel. Håll dig uppdaterad om aktuella UTLYSNINGAR här.

Aktörer i andra länder söker ibland partners till sina projekt. Kanske handlar projektet om något som du själv arbetar med eller vill utveckla? Eller så är det du och din verksamhet som letar efter partners till ett framtida utvecklingsprojekt. Varför inte bredda perspektiven genom utbyte av kunskap och erfarenheter med partners i andra länder! Här hittar du aktuella PARTNERSÖK.