Hälsingerådet

Tillsammans för Hälsingland med livskraft, attraktion och framtidstro

Tillsammans – syftar på att vi i Hälsingland samverkar med en gemensam riktning framåt. Tillit råder i arbetet. 
Livskraft – det är full fart i Hälsingland, företagarandan är stor, föreningar, kulturliv, m.m. blomstrar, engagemanget är vår styrka.
Attraktion – landskapet är attraktivt för både boende och besökare. Hälsingland är en trygg plats där alla är välkomna och vi arbetar för en framgångsrik inkludering.
Framtidstro – Hälsingland är aktivt och pådrivande i hållbarhetsfrågor vilket skapar framtidstro, inte minst för våra unga. Hälsingland är livfullt och kreativt och vi är övertygade om att det fortsätter så.

Hälsingegård Jon-Lars

Vad är hälsingerådet?

Under ett sammanträde mellan landskapets kommunstyrelser 1994, föddes idén för hur man skulle kunna öka samarbetet mellan kommunerna inom gemensamma strategiska frågor. Målet var, att genom ett ökat samarbete i Hälsingland, skapa en stark plattform för landskapets samtliga kommuner.

Kommunerna i Hälsingland

Bollnäs kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ovanåkers kommun
Söderhamns kommun