På gång

Det som sker på EU-/global nivå påverkar oss på hemmaplan. EU påverkar den lokala och regionala nivån. Ungefär hälften av punkterna på en fullmäktigedagordning är direkt eller indirekt påverkade av EU. Men, det är viktigt att vara medveten om att lokal och regional nivå även kan vara med och påverka EU.

För att skapa ett så stort mervärde som möjligt av vårt EU-medlemskap är det värdefullt att hålla sig uppdaterad kring vad som händer på EU-nivå, men även hur medlems- och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar för att stödja och bidra till kommuner och regioners EU-arbete.

SKR och EU

Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar aktivt med EU-frågorna. Det är viktigt att kommuner och regioners intressen bevakas och att vi på lokal/regional nivå kan skapa ett så stort mervärde av vårt EU-medlemskap som möjligt. SKR finns i Stockholm, men har även ett Brysselkontor.

Lär dig mer om EU!

Här hittar du till externa webbplatser där du kan lära dig mer om EU.

Aktuellt just nu